MDF obesek karo

0,95

+ DDV

5 x 5 cm. Tiska se pri 180°C, 70 sekund.